CV CZ/DE

Helena Krausová se narodila v Praze, vyrůstala v hudební rodině, zpěvu se věnovala od svého útlého dětství. 10 let byla členkou koncertního oddělení Kühnova dětského sboru, vystupovala na scénách Národního divadla, Stavovského divadla i Smetanova divadla (dnešní Státní opery). Je absolventkou baletní přípravky Národního divadla v Praze

Od roku 1995 se věnuje soukromému studiu sólového operního zpěvu, v současné době studuje u prof. Jiřího Kotouče, dlouhodobě spolupracuje s prof. Lenkou Navrátilovou (klavíristka, korepetitor Pražské konzervatoře). Po maturitě na gymnáziu se rozhodla pro studia marketingu a managementu na španělské univerzitě Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona, která ukončila získáním titulu Master of Business Administration (MBA). Již v dobách studií se Helena Krausová začala věnovat podnikatelské činnosti, která se ideálně slučuje s uměleckými aktivitami, nejprve převládala překladatelská činnost, později se zaměřuje na oblast Public Relations a na organizaci kulturních akcí, koncertů a festivalů. Hovoří německy, anglicky a španělsky.

Helena Krausová se věnuje především koncertní činnosti, jako sólistka spolupracuje s řadou komorních těles, mj. smyčcový kvartet členů orchestru opery ND, Pražský žesťový soubor, Rumburský komorní orchestr, komorní soubor Musica Dolce Vita, dále se zahraničními uměleckými soubory (Hamburk, Santiago Chile, Sinfonia di vetro, Kolín nad Rýnem). Roku 2000 začala pravidelně vystupovat po boku barytonisty Petera Parsche, sólisty Národního divadla v Mannheimu, v prosinci 2008 hostovala na scéně ostravského Národního divadla Moravskoslezského v roli Královny noci.

Své věrné posluchače má především v severních Čechách, konkrétně ve Šluknovském výběžku a blízkém příhraničí, kde často působí nejen díky rodinným vazbám, ale též z osobního zájmu o aktivní záchranu nezměrného hudebního dědictví, jež se k této oblasti váže. Jako předsedkyně občanského sdružení Tadeáše Haenkeho se též aktivně podílí na organizaci kulturních projektů, společensko-vzdělávacích programů i spolupráci s řadou dalších kulturních organizací v regionu. V roce 2011 získala za toto dlouholeté úsilí o oživení tvorby místních autorů, mnohdy zcela zapomenutých umělců, a za aktivní prezentaci jejich děl, ocenění Zlatá múza severu. Jedná se o prestižní cenu udílenou za pozoruhodné počiny ve prospěch kultury v regionu Šluknovska a občanské sdružení T. Haenkeho ji získalo za spolkovou činnost, významný kulturní přínos regionu a vydání místně zaměřeného CD chrámových árií rumburského hudebního skladatele a varhaníka Johanna Christopha Kridela.

 

 

Helena Krausová ist in Prag in einer musikalischen Familie geboren. Der Gesang gehörte zur Erziehung. Sie war 10 Jahre in der Konzertabteilung des Chores Kühnův dětský sbor tätig. Sie tritt auf den Bühnen von Nationaltheater, Ständetheater auch Smetana- Theater /heute Staatsoper/ auf. Sie ist auch Absolventin der Ballettschule des Nationaltheaters in Prag.

Seit dem Jahr 1995 widmet sie sich privat dem Solo-Operngesang, gleichzeitig studiert sie beim Prof. Jiří Kotouč. Sie arbeitet mehrere Jahre mit Prof. Lenka Navrátilová  (Pianistin, Korrepetitorin an dem Prager Konservatorium) zusammen. Nach dem Abitur auf dem Gymnasium hatte sie sich für Hochschulstudium entschieden und die Fachrichtung Marketing und Management an der spanischen Universität Escuela Superior de Marketing y Administraciỏn Barcelona mit dem Titel Master of Business Administration (MBA) beschlossen. Bereits beim Studium widmete sich Helena Krausová den unternehmerischen Aktivitäten mit Bezug auf ihre künstlerischen Interessen. Anfangs auf dem Sprachgebiet, d. h. Sprachberatung, Übersetzungen. Später orientiert sie sich auf Public Relations und auf Organisierung der Kulturveranstaltungen, Konzerte und Festivals. Sie spricht deutsch, englisch und spanisch.

Helena Krausová widmet sich vor allem der Konzerttätigkeit, als Solistin arbeitet sie mit einer Reihe von Kammerkörpern, u.a. Streichquartett der Instrumentalisten des Opernorchesters von Nationaltheater, Prague Brass Ensemble, Rumburger Kammerorchester, Kammerensemble Musica Dolce Vita, weiter mit den ausländischen Kunstkörpern (Hamburg, Santiago Chile, Sinfonia di Vetro, Köln a. Rhein). Im Jahr 2000 fing sie an, regelmässig mit dem Baritonist Peter Parsch, Solist im Nationaltheater In Mannheim, aufzutreten. Im Dezember 2008 gastierte sie auf der Bühne des Nationaltheaters Ostrava /Tropau in der Rolle Die Königin der Nacht.

Ihr treues Publikum hat sie vor allem in Nordböhmen, namentlich in dem Grenzgebiet – Schluckenau und dem benachbarten Land Sachsen, Lausitz. Hier tritt sie auf, nicht nur dank der Familienkontakte, sondern nie weniger aus dem tiefen privaten Interesse an der Rettung der bedrohten bedeutenden, beträchtlichen musikalischen Schätze, fast vergessenen, verdorbenen musikalischen Notenmaterialien, die in dieser Region geschaffen wurden. Helena Krausová, als Vorsitzende der internationalen Thaddaeus Haenke Bürgervereinigung, beteiligt sich aktiv an der Organisierung der Kulturprojekte, Ausbildungsprogramme und pflegt schöpferische grenzüberschreitende  Beziehungen zu den Regionalen Korporationen. Im Jahr 2011 wurde sie für ihre Belebungsbemühungen auf dem Gebiet der Kunst der vergessenen örtlichen Komponisten und für die aktive Präsentation der alten Werke mit dem Preis Zlatá múza severu belohnt. Es handelt sich um einen prestige Preis, der für merkwürdige Leistungen auf dem Gebiet der Kultur in der Region Schluckenau erteilt wird. Die Thaddaeus Haenke Bürgervereinigung wurde damit für ihre Gesellschaftstätigkeit, für  die bedeutenden kulturellen Beiträge in der Region und vor allem für die Herausgabe der einzigartigen CD (Concert – Arien des Rumburger Komponisten Johann Christoph Kridel) ausgezeichnet.